„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

Taisyklės ir privalumai LSD nariams


Mes džiaugiamės Jūsų siekiu tapti draugijos nariu. Lietuvos skausmo draugija yra visuomeninė
asociacija, vienijanti įvairių specialybių gydytojus, mokslininkus, slaugytojus, kineziterapeutus, medicinos
psichologus ir kitus asmenis, besidominčius teorinėmis ir praktinėmis skausmo medicinos problemomis.
Tapdamas draugijos nariu, Jūs įsiliesite į didelį ir labai įvairų bendraminčių sambūrį, kuriame seksite ir
diskutuosite sparčiai besivystančios srities – skausmo medicinos naujienas bei problemas. Buvimas
Lietuvos skausmo draugijoje, Jums suteiks ir tam tikrų privilegijų:

a) nuolaidas į draugijos reguliariai rengiamas konferencijas;

b) nemokamai Jums pristatomą draugijos žurnalą „Skausmo medicina“;

c) galimybę gauti paramą dalyvavimui Tarptautinės skausmo studijų asociacijos ir/ar Europos skausmo federacijos rengiamuose kongresuose.

Užpildyti portale www.skausmomedicina.lt esančią kandidato anketą ir paspaudus „registruotis“ ji automatiškai pasieks draugijos sekretoriatą.

Iš sekretoriato Jums gavus el. paštu pranešimą apie registraciją, bus nurodyti draugijos sąskaitos banke rekvizitai stojamojo mokesčio pervedimui.

Sumokėjus mokestį, Jus pasieks el. laiškas apie Jūsų tapimą Lietuvos skausmo draugijos nariu.

Arūnas Ščiupokas, Lietuvos skausmo draugijos prezidentas
Danutė Butėnienė, draugijos atsakingoji sekretorė

P.S. Apie narystę plačiau prašome susipažinti pateikiamame išraše iš draugijos įstatų.