„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

15-ame LSD suvažiavime, Anykščiai, 2017-10-06/07