„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

16-ame LSD suvažiavime, Kėdainiai, 2019-05-24/25