„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

6-ame Baltijos šalių skausmo kongrese, Kaunas, 2017-04-28/29