„Sedare dolorem opus divinum est“ /Hipokratas/

Skausmo Medicina

Penktasis gyvybės signalas atranda Lietuvą

Skausmo naujienos iš LietuvosIkona Lietuva

INFORMACINIS PRANEŠIMAS apie 17-ąjį Lietuvos skausmo draugijos suvažiavimą

2022 m. birželio 3-4 d Druskininkuose vyko Lietuvos skausmo draugijos 17-asis suvažiavimas.

Suvažiavimo vieta: Všį Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“, Maironio 22, Druskininkai, „Aušrinė“ konferencijų salė.

Organiztoriai: Lietuvos skausmo draugija, LSMU MA Neurologijos klinika

Suvažiavimo organizacinis komitetas: prezidentas A. Ščiupokas, viceprezidentė L. Brogienė, iždininkė V. Kačiurinienė, atsakingoji sekretorė D. Butėnienė.

Dalyviai: Šeimos gydytojai, gydytojai specialistai, slaugytojai, kineziterapeutai, medicinos psichologai, vaistininkai; viso 51 dalyvis ir 11 lektorių.  

Sveikinimo žodis dalyviams: Brona Fullen, Europos skausmo fedreacijos (EFIC) prezidentė

Dalyvio krepšelis su 17-ojo suvažiavimo logu: Lietuvos skausmo draugijos suvažiavimo programa „Skausmo diagnozavimo ir gydymo iššūkiai“,Leidinys „Skausmo medicinos rekomendacijos gydytojams“, žurnalas „Skausmo medicina“ Nr.49, informacija-lankstinukai iš European Pain Federation EFIC, informacija ir dovanėle-kremas iš LSMU vaistinės.

Suvažiavimo atributika: prezidiumo puošyba LSD17 logo, Lietuvos nacionaline, Europos sąjungos, Lietuvos skausmo draugijos vėliavėlėmis, salės puošyba Lietuvos skausmo draugijos, Europos skausmo federacijos logotipų plakatais, Tarptautinės skausmo studijų asociacijos 2022 Skausmo pažinimo metų atributika; laureatams teikiami LSD17 logo kavos puodeliai.

Suvažiavimo paroda: Lietuvos skausmo draugijos leidinių paroda konferencijos centro foje.

Suvažiavimo mokslinė programa: 3 plenarinės sesijos, 1 specialioji sesija skirta žurnalo „Skausmo medicina“ 20-mečiui, 1 fizinio aktyvumo sesija.

Socialinė programa: vakarinis furšetas, rytinės pratybos su treniruokliais.

Podiplominio tobulinimo programa: 10 akademinių val.

LSD ataskaitinis-rinkiminis posėdis: Dalyvavo 45 LSD nariai, su įgaliojimais 15. Pirmininkavo Janina Buterlevičiūtė. Sekretoriavo Greta Veličkaitė. Išklausyta prezidento ataskaita ir jai pritarta vienbalsiai; išklausyta Revizijos komisijos ataskaita ir jai pritarta vienbalsiai. Rinkimuose dėl LSD prezidento iškeltas vienas kandidatas, balsavimo metu balsų dauguma LSD prezidentu išrinktas doc. A. Ščiupokas bei naujoji taryba iš 20 narių: Brogienė Liuda; Jankus Vidas  Arūnas Ščiupokas; Petrikonis Kęstutis; Veličkaitė Greta, Špakauskas Bronius; Ambrozaitis Kazys Vytautas, Skorupskienė Dalia; Slidevska Kristina, Bilevičiūtė Ljungar Indrė, Zaveckas Vidmantas, Vaičekauskas Laurynas, Sargautytė Rūta; Jakubaitienė Nijolė, Butėnienė Danutė, Jezukevičienė Vosyliūtė  Giedrė, Buterlevičiūtė Janina, Pancyreva Ina, Kaduševičius Edmundas, Čižiūnas Benjaminas. Patvirtinta nauja draugijos valdyba iš 4 narių: prezidentas doc. Arūnas Ščiupokas; viceprezidentė Indrė Bilevičiūtė Ljungar, atsakingoji sekretorė D. Butėnienė, iždininkė Greta Veličkaitė.

Suvažiavimas priėmė rezoliuciją įparegojančia LSD tarybą paruošti raštą SAM dėl skausmo gydytojų – algologų statuso įtvirtinimo.

18-ojo suvažiavimo skelbimas: Klaipėda, 2023 m. gegužės mėn.

Suvažiavimo organizatoriai nuoširdžiai dėkoja centro „Dainava“ vyr. vadybininkei Aušrai Bagdonavičienei už geras sąlygas ir puikų laiką Druskininkuose.

Atgal